Study IT in Australia, Industry in High Demand for Young IT Graduates

Study IT in Australia, Industry in High Demand for Young IT Graduates


Posted at: 28 Aug 2023
748 Views

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងបង្ហាញឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពីការសិក្សាជាមួយសាលាធុរកិច្ច Kaplan Business School ស្ថិតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសាលាកំពូលមួយដែលផ្តលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឈានមុខគេ និងវិទ្យាស្ថានវិជ្ជាជីវៈ ហើយក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកក្នុងវិស័យអប់រំផងដែរ។  

 

សព្វថ្ងៃនេះ ពិភពលោកកំពុងត្រូវការិស័យឌីជីថលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលនា ឱ្យមានតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាល តែមួយ ត្រូវការអ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាបន្ថែមចំនួនប្រហែល 650,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី និស្សិតមួយចំនួនតូចប្រហែល 7,000 នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាជាមួយនឹងជំនាញ IT ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលធ្វើឱ្យ IT ក្លាយជាមុខរបរដែលចង់បានយ៉ាងខ្លាំងទាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី និងទូទាំងពិភពលោក 

 

ដូច្នេះ Kaplan Business Schooជាសាលាធុរកិច្ចមួយែលមានមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យា (IT) ដែលជាមុខវិជ្ជា៏ពេញនិយមដែលតល់ឱ្យសិស្សានុសិស្នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុ ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាមួយនឹងារសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទិន្នន័យ បណ្តាញ សន្តិសុខតាមអ៊ីនធីណេត និងការអភិវឌ្ឍគេហទំព ក៏ជាមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុង កម្មវិធីសិក្សាផងដែរ។ សាលាធុរកិច្ច Kaplan (KBS) នេះផងដែរក៏ទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ និងអន្តរជាតិសម្រាប់ការផ្តល់ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់។ ជាការពិតណាស់ យោងតាមរបាយការណ៍ជាតិស្ទង់មតិបទពិសោធន៍និស្សិត QILT 2021 និស្សិតក្រោយបរិញ្ញាបត្របានវាយតម្លៃសាស្ត្រចាររបស់ KBS ទាំងការគាំទ្រសិស្ស និងបទពិសោធន៍អប់រំទូទៅខ្ពស់ជាងគ្រប់សាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈទាំងអស់នៅក្នុង ប្រទេសអូស្ត្រាលី 


 សិស្សានុសិស្សនឹងទទួលបានការអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយសាលាដែលជាដៃគូល្បី ច្រើនែលជាប្រយោជន៍សំខាន់ដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ពួកគេ។ មួយវិញទៀត Kaplan Business Schooតល់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការសិក្សានូវ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ឱ្យទទួលបានភាពជោគជ័យសម្រាបនាគតរបស់ពួកគេ។  សិស្សានុសិស្សាគ្រប់រូបអាចមានឱកាសទៅបន្តការសិក្សានូវជំនាញ Information Technology នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយសាលា "Kaplan Business School" ដែលជាសាលាធុរកិច្ចកំពូល មានគុណភាពខ្ពស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាន។  

  

ដេីម្បីយល់ដឹងអំពីព័ត៌មាននៃការសិក្សាជំនាញ Information Technology នៅសាលាធុរកិច្ច Kaplan Business School ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះ ឱ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនោះ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចូលរួមសិក្ខាសាលារបស់ពួកយើងបានដែលស្តីអំពី “Study IT in AustraliaIndustry in High Demand for Young IT Graduates"។ សិក្ខាសាលានេះនឹងត្រូវបានរៀបចំដោយ WEduAbroad និងទទួលបានការគាំទ្រពី Kaplan Business School ហេីយក៏មានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងសាលាផ្ទាល់គឺ Ms. Vanessa Chrysostomou, Regional Manager ដែលនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈ Zoom Online Meeting នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ០២ ខែ កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០២៣ វេលាម៉ោង 2:00 PM - 4:00 PM (រសៀល) (Link Zoom Meeting នឹងត្រូវផ្ញើរទៅកាន់ Email របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើការចុះឈ្មោះ 


📌ដេីម្បីចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុះឈ្មោះតាមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ https://forms.office.com/r/PD2eAiwbG0


»ចូលរួម Telegram Workshop Group Channel តាមរយៈតំណភ្ជាប់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមhttps://t.me/+oP8WIVmudzQyYTU1 

Powered by Froala Editor