• 2024-03-13 02:00:00
  • 2024-03-13 05:00:00
  • អគារ GIA TOWER ជាន់ទី 38 (កោះពេជ្រ)

One-On-One Consultation


Posted at: 06 Mar 2024
192 Views

[One-On-One Consultation] 


ចូលរួមជួបជាមួយអ្នកតំណាងសាលា Swinburne University of Technology, Australia គឺ Ms. Jane Goh ដែលជា Country Manager - Cambodia, Malaysia, Singapore.


📌តោះចូលរួមការប្រឹក្សាយោបល់នេះដោយសេរី និងឥតគិតថ្លៃដោយចុះឈ្មោះណាត់ជួបតាមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ https://forms.office.com/r/M7hq2ksStz


ចូលរួមជំនួបប្រឹក្សានេះដោយផ្ទាល់ដើម្បី៖

» សាកសួរសំណួរផ្សេងៗ និងព័ត៌មានបន្ថែមទៅកាន់អ្នកតំណាងសាលាផ្ទាល់

» ប្រឹក្សាទៅលើកម្មវិធីសិក្សា ការដាក់ពាក្យចូលរៀន តម្លៃសិក្សា មុខជំនាញល្បីៗ និងការធ្វើទិដ្ឋាការ

» ដឹងអោយកាន់តែច្បាស់ក្នុងការរៀបចំ និងដាក់ពាក្យទៅសិក្សា


នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ:

🗓 កាលបរិចេ្ឆទ: ថ្ងៃពុធ ទី13 ខែមីនា ឆ្នាំ2024

🕟 ពេលវេលា: ម៉ោង 2:00 PM - 5:00 PM (ក្រុមការងារនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីម៉ោងណាត់ជួប)

📍អគារ GIA TOWER ជាន់ទី 38 (កោះពេជ្រ)

✅ ចូលរួមដោយសេរី (កន្លែងមានកំណត់)

» ចូលរួម Telegram Event Group Channel តាមរយៈតំណភ្ជាប់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម: https://t.me/+oP8WIVmudzQyYTU1


សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់: 023 902 903 | 017 54 83 54 | 081 63 63 60

Powered by Froala Editor