135

E-Book: 10 Things to Do When Studying Abroad: Beside Studying


Posted at: 06 Dec 2021
1545 Views

10 Things to Do When Studying Abroad: Beside Studying គឺជាសៀវភៅដែលចង់ក្រងឡើងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងចង់ទៅសិក្សា ឬកំពុងសិក្សានៅក្រៅប្រទេស។ សៀវភៅនេះផ្តល់ជូននូវព័ត៌

មានជាច្រើនដូចជា៖

- ដើម្បីយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅពេលដែលសិស្សានុសិស្សទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស

- ស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពផ្សេងៗដែលសិស្សានុសិស្សគួរធ្វើ នៅពេលទំនេរពីការសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀន

- យល់ដឹងអំពីបទពិសោធន៍ថ្មីៗតាមរយៈការចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗ នៅក្នុងអំឡុងពេលកំពុងសិក្សានៅបរទេស

Powered by Froala Editor