Welcome to
the journey to higher education.

តើគួររៀនត្រៀមប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យដោយខ្លួនឯងឬទេ?

បន្ទាប់ពីប្រឡងបាក់ឌុបហើយ មានអារម្មណ៍ថាដូចដកបន្លាមួយចេញពីទ្រូងចឹង។ ប៉ុន្តែវាមិនមែនចប់ត្រឹមហ្នឹងណា នៅមកត្រូវគិតរឿងចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យទៀត។ គិតទៅស្មុគស្មាញណាស់ មិនដឹងទៅសាលាណា អ្នកខ្លះមានសាលា ដែលខ្លួនចង់ទៅរៀនហើយ ក៏ត្រូវគិតថាធ្វើម៉េចប្រឡងចូលអោយជាប់ បានរៀននៅសាលា

Posted at: 26 Nov 2020
3537

Basic Facts About The United Nations

The United Nations or The UN is an international organization which has total members of 193 countries - one of which is Cambodia. The United Nations was initiated by the US president Franklin Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill since 1

Posted at: 26 Nov 2020
1996

ហេតុអ្វីអ្នកគួរក្លាយជាគ្រូ? Why Should You Be An Educator?

The thought of being an educator is enough to make everyone cringes because too often, people use the word “educator” and “teacher” interchangeably. From my perspective, a teacher is someone whose job is to teach while an educator is someone who educates.

Posted at: 26 Nov 2020
3002

សាកបន្ធូរអារម្មណ៍របស់អ្នកខ្លះទៅមើល៎!

ជាទូទៅ នៅពេលដែលអ្នកជួបបញ្ហាដដែលៗច្រើនពេក វាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អ មិនស្រួលចិត្ដដូចជាពេលដែលអ្នកក្រោកពីគេងប៉ុន្ដែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំង ឬ ស្មុគស្មាញនៅពេលដែលអ្នកទៅសាលាហើយមិនទាន់បានអីផងគ្រូក៏ដាក់កិច្ចការសាលាឲ្យធ្វើបាត់ទៅហើយ និង ពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាធ

Posted at: 25 Nov 2020
3315

Women And STEM

STEM stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics. According to the Organization for Women in Science for the Developing World, just 30% of the world’s scientists are women. Here are six women who discovered revolutionary researches in the

Posted at: 25 Nov 2020
2006

5 Benefits Of Gap Year That You Should Take Before Going To The University

If you do not know what to study after high school, this is because you have so much to discover yet so little time. Being raised on cradle-to-university value, you may be afraid to take a gap year. What you do not know is that Harvard, the Ivy League sch

Posted at: 25 Nov 2020
1590

តោះស្វែងយល់ពីពិធីបុណ្យអុំទូក

បុណ្យអុំទូកក៏ដូចជាបុណ្យជាតិដទៃដែរ គឺជាបុណ្យសំខាន់មួយដែលផ្តល់ឳកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជួបជុំគ្នា។ តែប្លែកថាពេលមានបុណ្យជាតិនានាដែលប្រជាជនតែងធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីក្រុងដើម្បីទៅលេងបងប្អូន ពេលបុណ្យអុំទូកប្រជាជនតាមជនបទមកប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងដើម្បីមកចូលរួមការប្រណាំង

Posted at: 25 Nov 2020
20045

ការរៀបចំខ្លួន និងអ្វីដែលគួរធ្វើដើម្បីជោគជ័យក្នុងការសម្ភាសន៍ (Interview) អាហារូបករណ៍

មិនដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នក ដូចខ្ញុំ។ ការសរសេរមិនសូវជាបញ្ហា ប៉ុន្តែពេលដែលជួបមុខគេផ្ទាល់ដើម្បីប្រាប់គេអំពីខ្លួនយើងគឺពិតជារឿងលំបាកខ្លាំង។ ការដាក់អាហារូបករណ៍ជាទូទៅ គឺមានតែ ២ ដំណាក់កាលប៉ុណ្ណោះ គឺសំណេរ និងការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់ ហើយការសម្ភាសន៍នេះហើយដែលជាដំណាក់

Posted at: 25 Nov 2020
4498

Looking For A Country With Quality Education To Study In? You Should Read This Book!

Are you a fresh high school graduate or have just decided to step out of your comfort zone to study abroad? Still, looking for an ideal country to study in? Here we would recommend Singapore as a top priority if you are looking for a country with world-st

Posted at: 25 Nov 2020
1813

ដំណើរការសរសេរ Personal Statement ឬសំណេរអាហារូបករណ៍មួយអោយបានល្អ! (Full Version)

អាហារូបករណ៍ ទាំងរយៈពេលខ្លី ទាំងរយៈពេលវែងសុទ្ធតែត្រូវការ សំណេរដែលនិស្សិតជាទូទៅស្គាល់ថា Personal Statement។ ការសរសេរសំណេររបៀបនេះ គឺជាធម្មតាមិនសូវមាន ទ្រង់ទ្រាយ (Format) ច្បាស់លាស់នោះទេ ដូច្នេះអ្នកសរសេរគឺជាចាំបាច់តម្រូវអោយ បដិរូបកម្ម (Personalize) សំណេររបស់ព

Posted at: 25 Nov 2020
4182

Special News For Those Who Want To Study In Singapore! Study In Singapore E-Guidebook Is On The Way!

We hope you have received our previous E-Guidebooks about Study in China and Thailand. If not, please register with WEduAbroad to get one for FREE! If China and Thailand are not your ideal destinations to study in, the special news for you is that another

Posted at: 25 Nov 2020
1802

Is It Super Expensive To Study And Stay In Singapore?

Singapore is a high-income country. This means the country is well developed so is the standard of living of the people. Providing that, people must think Singapore is super expensive to live in. Of course, it is, but there are affordable options that can

Posted at: 25 Nov 2020
1570

ការជ្រើសរើសមុខជំនាញសិក្សារបស់ សិស្សទើបតែចប់ថ្នាក់ទី១២

ពេលប្រលងចប់ទី១២ សប្បាយចិត្តក៏ សប្បាយចិត្ត តែមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលក្នុងខ្លួន ពេលគិតដល់ រឿងបរិញ្ញាបត្រ ថាខ្ញុំគួរតែរៀនអ្វី រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយណា។ ប៉ាម៉ាក់ ចង់ឲ្យរៀនពេទ្យ… គាត់ថាធ្វើជាពេទ្យ ស្រួលរកការងារធ្វើ រកលុយបានច្រើន… បងប្អូនមីងមាក៏ថាអញ្ចឹង។ ពួកម៉ាកថ

Posted at: 25 Nov 2020
15399

How Convenient Is It To Travel While Studying In Singapore?

Singapore is a small island country located at the edge of the Malay Peninsula, but that does not mean traveling between the nation and other countries especially Cambodia is an obstacle for Cambodian students. A, traveling within the country is very conv

Posted at: 25 Nov 2020
1704

What To Avoid Doing In Singapore

Singapore is a well-regulated country; this means public order is the priority to keep the country safe and stable. Laws and regulations are reinforced to regulate people behaviors and ensure the wellbeing of the population. Those laws and regulations are

Posted at: 25 Nov 2020
1687

Have you ever wanted a scholarship to study in the U.S.?

Lots of Cambodian students have awarded a scholarship to pursue their study abroad whether for high school, bachelor, or master's degree. Some of them have gone to China, Thailand, Japan, Australia, and other countries in Europe. There are also students w

Posted at: 14 Nov 2020
1629

Plan to pursue a university degree in the United States? You should read this book!

The United States of America is a first world country, which means every sector are well developed and advanced. Not to mention the country’s economy, education is one of the most successful achievements that produce American high achievers. This reputati

Posted at: 14 Nov 2020
1716

Where you should study in the United States?

Studying abroad means you have to live on your own apart from your family in Cambodia. Particularly, studying in the United States will mean you will stay in a completely different time zone. If you are planning to pursue a bachelor’s degree or master’s d

Posted at: 14 Nov 2020
1711

Why you should study in the United States

Cambodian students might have heard of the reputation of the United State education system which is proven by the American highly achieving graduates from universities across the United States. The quality of education in this country attracts not only Ca

Posted at: 14 Nov 2020
1590

Announcement! Study in the United States E-Guidebook is coming!

Recently, WEduShare has already revealed three E-Guidebooks which are Study in China E-Guidebook, Study in Thailand E-Guidebook, and Study in Singapore E-Guidebook. The good thing is there are other editions of E-Guidebook coming along the way. There are

Posted at: 14 Nov 2020
1662