Welcome to
the journey to higher education.

តើរបបអាហារអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អឬ?

ម្ហូបអាហារដែលយើងញាុំរាល់ថ្ងៃ មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្អែត ឬបាត់ឃ្លាន នៅពេលដែលញាុំហើយតែម្យ៉ាងឯណា ចំពោះអាហារខ្លះដែលអ្នករាល់គ្នាបានញាុំនោះ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយអារម្មណ៍មិនល្អ ឬជម្ងឺផ្សេងៗ ជាពិសេសអារម្មណ៍តានតឹង។ ឆ្ងល់ណាស់ថា តើរបបអាហារប

Posted at: 30 Sep 2020
1122

អ្នកមានខ្ញុំជាមិត្ដ!

នៅពេលដែលមានបញ្ហា មានរឿងស្មុគស្មាញ ឬជួបនូវរឿងដែលធ្វើអោយអ្នកខកបំណង ហើយអ្នកមានភាពភ័យខ្លាចថា រឿងទាំងអស់នោះនឹងកើតឡើងម្ដងជាពីរដងទៀតអត់? ធ្លាប់គេចពីបញ្ហាទាំងនោះ ហើយសម្ងំនៅមួយកន្លែង ព្រោះខ្លាចអ្នកដទៃវាយតម្លៃ ឬនិយាយពាក្យមិនល្អទៅលើអ្នក ដែរអត់?

Posted at: 30 Sep 2020
1236

Things Women Invented That Make Your Life Easier

Generally, when someone mentions about inventions, your mind would take you to the title of Mr. by default, am I right? Not many of us actually realize that most of the inventions that help us go through every day were created by women raging from everyda

Posted at: 30 Sep 2020
1066

Celebration of Independence Day of Cambodia

Cambodia was under French colonial for almost a century, and after all we gained and declared our official independence on November 9th, 1953 under the royal struggling of King Norodom Sihanouk, the Father of Independence of Cambodia.

Posted at: 30 Sep 2020
1175

Exciting News for YOU! All-in-one Study in Thailand E-Guidebook is on the way!

Have you received out Study in China E-Guidebook? If you think that it is all from us after receiving the China E-Guidebook, the exciting news is there are more to come. This month, WEduAbroad is proud to present the comprehensive all-in-one E-guidebook a

Posted at: 29 Sep 2020
975

Study in Thailand E-Guidebook: Why Cambodian students should read this book

Study in Thailand E-Guidebook: Why Cambodian students should read this book

Posted at: 29 Sep 2020
1010

Plan Your Overseas Study Journey in Thailand with this Study in Thailand E-Guidebook!

Have you had a wonderful high school experience and been looking forwards to studying abroad? Whether you are aiming to study in Thailand or still indecisive upon various options available, Study in Thailand E-Guidebook may help to relieve your stress on

Posted at: 29 Sep 2020
968

Fact Check: Can I study in Thailand when I cannot speak Thai?

When thinking and planning of studying abroad, language is one of the most common concerns that Cambodian students have in mind. Especially in the country where English is not the official language such as Thailand and China, many students would worry if

Posted at: 29 Sep 2020
1800

Did You Know? Study in Thailand is like…

Cambodian students may find Thailand an acceptable destination when looking for destination for studying abroad. This might be because of the reputation of the country’s education quality, convenience for both parents and students to travel back and forth

Posted at: 29 Sep 2020
1158

I Heard That The Exam Is Hard And Strict

ការប្រឡងបាក់ឌុប កំពុងតែរំកិលខ្លួនមកកាន់តែកៀកមែនទែនហើយ។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា សិស្សថា្នក់ទី១២ ដែលនឹងត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក៏កំពុងតែមានអារម្មណ៍ភ័យបុកពោះរឹតតែខ្លាំងឡើងៗដែរ។

Posted at: 29 Sep 2020
1064

Things To Do When You Don't Have Plans During New Year

Being lonely and being alone have different meanings. Being lonely is when you are or not around people but still feel a void inside. However, being alone is being by yourself but that doesn’t mean you need someone to make you feel complete.

Posted at: 29 Sep 2020
967

5 Simple Ways To Improve Your Life in 2020

How was your day 3 of 2020 so far? Are you excited for 2020? I bet you are, and so am I. I know we've all gone through so many things and struggled with life. I am so proud of you. 2019 has left you bad things and good things at the same time, hasn’t it?

Posted at: 29 Sep 2020
917

4 Things Change Your 2020 Be The Best

At the beginning of 2019, you used to say “2019 is going to be my best year ever.” but how has it been? Many problems and troubles came across you. You suffered great losses, some heartbreak, and challenges so you have to think about what lessons can you

Posted at: 29 Sep 2020
907

Read Me To Reach Your Goal

May you tell me if you have set a goal for yourself yet? If you have, have you achieved it yet? And how to achieve it? There is a large percentage of people who have already set a goal or few goals for themselves like they want to graduate, want to become

Posted at: 29 Sep 2020
981

I Don’t Think I Am Ready for BACII

Thinking about BACII, are you ready? I believe many answers would be “no”, right? Can you believe it is happening in less than two weeks? Do you feel pressured? Do you feel lost?

Posted at: 28 Sep 2020
1372

Many Lessons To Review , Should I Study Hard or Study Smart?

Have you reviewed the lessons for the national exam yet? I know that you have already tried hard from the start. And now you have no more time to review details from each lesson, so you should study smart.

Posted at: 28 Sep 2020
1231

ស្ត្រី និងការងារស្ម័គ្រចិត្ត

ការងារស្ម័គ្រចិត្ត គឺជាការងារមួយ ដែលទាមទារឲ្យអ្នកចូលរួមប្រើប្រាស់នូវពេលវេលា និងជំនាញ ដើម្បីបង្កើតជាផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួន ឬ បុព្វហេតុណាមួយ ជាជៀសដើម្បីទទួលបាន ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ។

Posted at: 28 Sep 2020
1254

4 Reasons Why You Should Watch Films

Do you know that film can provide us a lot of benefits? With the introduction of technology and the speed of its growth, film production is also growing. Many nations increase the pace in filmmaking and movie production because of that high quality movies

Posted at: 28 Sep 2020
1034

គុណសម្បត្តិ៦យ៉ាងដែលអ្នកនឺងទទួលបានពីការសរសេរកំណត់ហេតុ

សៀវភៅកំណត់ហេតុ​ ជាសៀវភៅដែលយើងសរសេររឿងរ៉ាវក្នុងចិត្ត កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ រឿងហេតុដែលបានកើតឡើង និងកំណត់ចំណាំផ្សេងៗ។

Posted at: 28 Sep 2020
1314

តើខ្ញុំនឹងអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារមានមោទនភាពមកលើរូបខ្ញុំបានដែររឺទេ?

សួស្ដីប្អូនៗទី១២ជាទីស្រឡាញ់​ ពួកយើងដឹងហើយថាអ្នកកំពុងត្រៀមខ្លួនយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងការត្រៀមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខនេះ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនក៏ប្រហែលជាកំពុងគិតទន្ទឹមគ្នាដែរថាធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារមានការកោតសរសើរ និងមានមោទនភាពមកលើខ្លួន

Posted at: 23 Sep 2020
1050