Welcome to
the journey to higher education.

អ្វីទៅជា Bystander Effect?

អ្នកចិត្ដសាស្រ្ដ បានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីមូលហេតុ និងពេលវេលា ដែលយើងជួយដល់អ្នកដទៃ។ ហើយក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែរ ពីមូលហេតុ ដែលពេលខ្លះ យើងសម្រេចមិនជួយដល់អ្នកដទៃ ក្នុងពេលមានអាសន្ន។ Bystander Effect គឺជាឥទ្ធិពលសង្គម ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សស្ទាក់ស្ទើរ

Posted at: 26 Nov 2020
2612

តើភាសាបរទេសសំខាន់សម្រាប់មហាវិទ្យាល័យ ឬអត់?

ក្រោយពីប្រលងចប់ សិស្សថ្នាក់ទី១២ នឹងត្រៀមខ្លួនក្លាយជានិសិ្សតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយការជ្រើសរើសមុខជំនាញពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ សម្រាប់សម្រេចអនាគត។ តែមុននឹងដល់នោះ មានសិស្សមួយចំនួននៅមានចម្ងល់ក្នុងចិត្តនៅឡើយថា តើភាសាទីពីរ ក្រៅពីភាសាខ្មែរសំខាន់ ឬអត់ក្នុងការចូ

Posted at: 26 Nov 2020
2883

Dear 12 Graders, Be Proud Of What You Have Done

Nobody is perfect!!! Although you made a few mistakes in your exam papers, you already did your best in the exam, didn’t you? Of course, this exam is very important for your future career but you are more important, so do not be sad about mistakes you did

Posted at: 26 Nov 2020
1286

MY LIFE AT THE DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION (DMC)

It’s been a year since I have become a DMC student. Therefore, I hope my first quarter of life experience as a student here could help you to get to know more about my school, and my major. Back to the day when everything started, successful candidate n

Posted at: 26 Nov 2020
1322

Dear Math Students (Part 2)

Single and multivariable calculus, linear algebra, real analysis, complex analysis, and abstract algebra are the core subjects in undergraduate mathematics that are not only taught to students who major in mathematics but also to those who study physics,

Posted at: 26 Nov 2020
1271

តើអ្វីទៅជា Stipendium Hungaricum Scholarship Programme?

កម្មវិធី Stipendium Hungaricum Scholarship Programme ជាកម្មវិធីរៀបចំឡើងតាមរយៈ កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការទេ្វភាគីដែលផ្តោតសំខាន់លើការអប់រំ រវាងប្រទេសហុងគ្រី និង ក្រសួងដែលទទួលបន្ទុកលើការអប់រំដែលជាដៃគូ។ បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសដែលជាដៃគូនឹង ប្រទេសហុងគ្រី ក្នុងក

Posted at: 26 Nov 2020
3704

Six Things I Learned From One And A Half Year Of Smart-Phone Free Life

In 2015, I gave my ancient iPhone 3 (yes, these things still exist) to my sister, adding up to a long list of hand-me-downs she’d received from her big sister over the years which left me with a red 20-dollar Nokia phone. This decision was prompted one

Posted at: 26 Nov 2020
1253

My Life At Department Of International Studies

It has been one year already for me being a student of the Department of International Studies at the Institute of Foreign Languages. Readers, are you one of the students at IFL, or do you wish to be one? No matter who you are, do you want to know my stor

Posted at: 26 Nov 2020
1441

កត់ត្រាដោយដៃ ឬ ដោយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច?

មិនថាក្នុងការសិក្សាក្ដី ការធ្វើការងារក្ដី សម្រាប់មធ្យោបាយក្នុងការកត់ត្រាគឺមានច្រើនរបៀបណាស់ ហើយវាក៏អាស្រ័យទៅតាមការនិយមចូលចិត្ត ឬទម្លាប់របស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែរ។ យ៉ាងណាមិញ យើងសង្កេតឃើញថាមធ្យោបាយដែលគេពេញនិយមប្រើជាងគេគឺ អ្នកខ្លះគេនិយមកត់ត្រាដោយដៃ លើសៀវភៅសរសេរធម្ម

Posted at: 26 Nov 2020
2598

Top 5 Languages You Should Study During University

To increase studying speed, foreign language plays an important role after your specific major when you enter college. At the same time, you should consider on which language you should be learning, so I am going to point out top five popular languages to

Posted at: 26 Nov 2020
1525

You Are Lucky Having Your Grandparents

Having grandparents by your side is the best thing on the earth since they could love you like or more than your parents do, sometimes. Old people are caring and loving, especially love their grandkids because they were born from their own children whom t

Posted at: 26 Nov 2020
1958

តើគួររៀនត្រៀមប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យដោយខ្លួនឯងឬទេ?

បន្ទាប់ពីប្រឡងបាក់ឌុបហើយ មានអារម្មណ៍ថាដូចដកបន្លាមួយចេញពីទ្រូងចឹង។ ប៉ុន្តែវាមិនមែនចប់ត្រឹមហ្នឹងណា នៅមកត្រូវគិតរឿងចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យទៀត។ គិតទៅស្មុគស្មាញណាស់ មិនដឹងទៅសាលាណា អ្នកខ្លះមានសាលា ដែលខ្លួនចង់ទៅរៀនហើយ ក៏ត្រូវគិតថាធ្វើម៉េចប្រឡងចូលអោយជាប់ បានរៀននៅសាលា

Posted at: 26 Nov 2020
2539

Basic Facts About The United Nations

The United Nations or The UN is an international organization which has total members of 193 countries - one of which is Cambodia. The United Nations was initiated by the US president Franklin Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill since 1

Posted at: 26 Nov 2020
1302

ហេតុអ្វីអ្នកគួរក្លាយជាគ្រូ? Why Should You Be An Educator?

The thought of being an educator is enough to make everyone cringes because too often, people use the word “educator” and “teacher” interchangeably. From my perspective, a teacher is someone whose job is to teach while an educator is someone who educates.

Posted at: 26 Nov 2020
2215

សាកបន្ធូរអារម្មណ៍របស់អ្នកខ្លះទៅមើល៎!

ជាទូទៅ នៅពេលដែលអ្នកជួបបញ្ហាដដែលៗច្រើនពេក វាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អ មិនស្រួលចិត្ដដូចជាពេលដែលអ្នកក្រោកពីគេងប៉ុន្ដែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំង ឬ ស្មុគស្មាញនៅពេលដែលអ្នកទៅសាលាហើយមិនទាន់បានអីផងគ្រូក៏ដាក់កិច្ចការសាលាឲ្យធ្វើបាត់ទៅហើយ និង ពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាធ

Posted at: 25 Nov 2020
2425

Women And STEM

STEM stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics. According to the Organization for Women in Science for the Developing World, just 30% of the world’s scientists are women. Here are six women who discovered revolutionary researches in the

Posted at: 25 Nov 2020
1474

5 Benefits Of Gap Year That You Should Take Before Going To The University

If you do not know what to study after high school, this is because you have so much to discover yet so little time. Being raised on cradle-to-university value, you may be afraid to take a gap year. What you do not know is that Harvard, the Ivy League sch

Posted at: 25 Nov 2020
1184

តោះស្វែងយល់ពីពិធីបុណ្យអុំទូក

បុណ្យអុំទូកក៏ដូចជាបុណ្យជាតិដទៃដែរ គឺជាបុណ្យសំខាន់មួយដែលផ្តល់ឳកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជួបជុំគ្នា។ តែប្លែកថាពេលមានបុណ្យជាតិនានាដែលប្រជាជនតែងធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីក្រុងដើម្បីទៅលេងបងប្អូន ពេលបុណ្យអុំទូកប្រជាជនតាមជនបទមកប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងដើម្បីមកចូលរួមការប្រណាំង

Posted at: 25 Nov 2020
14513

ការរៀបចំខ្លួន និងអ្វីដែលគួរធ្វើដើម្បីជោគជ័យក្នុងការសម្ភាសន៍ (Interview) អាហារូបករណ៍

មិនដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នក ដូចខ្ញុំ។ ការសរសេរមិនសូវជាបញ្ហា ប៉ុន្តែពេលដែលជួបមុខគេផ្ទាល់ដើម្បីប្រាប់គេអំពីខ្លួនយើងគឺពិតជារឿងលំបាកខ្លាំង។ ការដាក់អាហារូបករណ៍ជាទូទៅ គឺមានតែ ២ ដំណាក់កាលប៉ុណ្ណោះ គឺសំណេរ និងការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់ ហើយការសម្ភាសន៍នេះហើយដែលជាដំណាក់

Posted at: 25 Nov 2020
3323

Looking For A Country With Quality Education To Study In? You Should Read This Book!

Are you a fresh high school graduate or have just decided to step out of your comfort zone to study abroad? Still, looking for an ideal country to study in? Here we would recommend Singapore as a top priority if you are looking for a country with world-st

Posted at: 25 Nov 2020
1269