Welcome to
the journey to higher education.

តោះស្វែងយល់ពីពិធីបុណ្យអុំទូក

បុណ្យអុំទូកក៏ដូចជាបុណ្យជាតិដទៃដែរ គឺជាបុណ្យសំខាន់មួយដែលផ្តល់ឳកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជួបជុំគ្នា។ តែប្លែកថាពេលមានបុណ្យជាតិនានាដែលប្រជាជនតែងធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីក្រុងដើម្បីទៅលេងបងប្អូន ពេលបុណ្យអុំទូកប្រជាជនតាមជនបទមកប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងដើម្បីមកចូលរួមការប្រណាំង

Posted at: 25 Nov 2020
4563

ការរៀបចំខ្លួន និងអ្វីដែលគួរធ្វើដើម្បីជោគជ័យក្នុងការសម្ភាសន៍ (Interview) អាហារូបករណ៍

មិនដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នក ដូចខ្ញុំ។ ការសរសេរមិនសូវជាបញ្ហា ប៉ុន្តែពេលដែលជួបមុខគេផ្ទាល់ដើម្បីប្រាប់គេអំពីខ្លួនយើងគឺពិតជារឿងលំបាកខ្លាំង។ ការដាក់អាហារូបករណ៍ជាទូទៅ គឺមានតែ ២ ដំណាក់កាលប៉ុណ្ណោះ គឺសំណេរ និងការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់ ហើយការសម្ភាសន៍នេះហើយដែលជាដំណាក់

Posted at: 25 Nov 2020
1050

Looking For A Country With Quality Education To Study In? You Should Read This Book!

Are you a fresh high school graduate or have just decided to step out of your comfort zone to study abroad? Still, looking for an ideal country to study in? Here we would recommend Singapore as a top priority if you are looking for a country with world-st

Posted at: 25 Nov 2020
444

ដំណើរការសរសេរ Personal Statement ឬសំណេរអាហារូបករណ៍មួយអោយបានល្អ! (Full Version)

អាហារូបករណ៍ ទាំងរយៈពេលខ្លី ទាំងរយៈពេលវែងសុទ្ធតែត្រូវការ សំណេរដែលនិស្សិតជាទូទៅស្គាល់ថា Personal Statement។ ការសរសេរសំណេររបៀបនេះ គឺជាធម្មតាមិនសូវមាន ទ្រង់ទ្រាយ (Format) ច្បាស់លាស់នោះទេ ដូច្នេះអ្នកសរសេរគឺជាចាំបាច់តម្រូវអោយ បដិរូបកម្ម (Personalize) សំណេររបស់ព

Posted at: 25 Nov 2020
1142

Special News For Those Who Want To Study In Singapore! Study In Singapore E-Guidebook Is On The Way!

We hope you have received our previous E-Guidebooks about Study in China and Thailand. If not, please register with WEduAbroad to get one for FREE! If China and Thailand are not your ideal destinations to study in, the special news for you is that another

Posted at: 25 Nov 2020
427

Is It Super Expensive To Study And Stay In Singapore?

Singapore is a high-income country. This means the country is well developed so is the standard of living of the people. Providing that, people must think Singapore is super expensive to live in. Of course, it is, but there are affordable options that can

Posted at: 25 Nov 2020
430

ការជ្រើសរើសមុខជំនាញសិក្សារបស់ សិស្សទើបតែចប់ថ្នាក់ទី១២

ពេលប្រលងចប់ទី១២ សប្បាយចិត្តក៏ សប្បាយចិត្ត តែមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលក្នុងខ្លួន ពេលគិតដល់ រឿងបរិញ្ញាបត្រ ថាខ្ញុំគួរតែរៀនអ្វី រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយណា។ ប៉ាម៉ាក់ ចង់ឲ្យរៀនពេទ្យ… គាត់ថាធ្វើជាពេទ្យ ស្រួលរកការងារធ្វើ រកលុយបានច្រើន… បងប្អូនមីងមាក៏ថាអញ្ចឹង។ ពួកម៉ាកថ

Posted at: 25 Nov 2020
2352

How Convenient Is It To Travel While Studying In Singapore?

Singapore is a small island country located at the edge of the Malay Peninsula, but that does not mean traveling between the nation and other countries especially Cambodia is an obstacle for Cambodian students. A, traveling within the country is very conv

Posted at: 25 Nov 2020
424

What To Avoid Doing In Singapore

Singapore is a well-regulated country; this means public order is the priority to keep the country safe and stable. Laws and regulations are reinforced to regulate people behaviors and ensure the wellbeing of the population. Those laws and regulations are

Posted at: 25 Nov 2020
459

Have you ever wanted a scholarship to study in the U.S.?

Lots of Cambodian students have awarded a scholarship to pursue their study abroad whether for high school, bachelor, or master's degree. Some of them have gone to China, Thailand, Japan, Australia, and other countries in Europe. There are also students w

Posted at: 14 Nov 2020
438

Plan to pursue a university degree in the United States? You should read this book!

The United States of America is a first world country, which means every sector are well developed and advanced. Not to mention the country’s economy, education is one of the most successful achievements that produce American high achievers. This reputati

Posted at: 14 Nov 2020
474

Where you should study in the United States?

Studying abroad means you have to live on your own apart from your family in Cambodia. Particularly, studying in the United States will mean you will stay in a completely different time zone. If you are planning to pursue a bachelor’s degree or master’s d

Posted at: 14 Nov 2020
435

Why you should study in the United States

Cambodian students might have heard of the reputation of the United State education system which is proven by the American highly achieving graduates from universities across the United States. The quality of education in this country attracts not only Ca

Posted at: 14 Nov 2020
407

Announcement! Study in the United States E-Guidebook is coming!

Recently, WEduShare has already revealed three E-Guidebooks which are Study in China E-Guidebook, Study in Thailand E-Guidebook, and Study in Singapore E-Guidebook. The good thing is there are other editions of E-Guidebook coming along the way. There are

Posted at: 14 Nov 2020
437

What Is Sociology?

Sociology is an interesting major should you like to get to know certain aspect of human behavior. What makes sociology unique is its focus on patterns of behavior in society. Sociology is scientific study of society, including patterns of social relation

Posted at: 13 Nov 2020
512

ប្រការគួរ និងមិនគួរធ្វើកំឡុងពេលប្រលង

គ្រាន់តែលឺពាក្យថា “ប្រលង” សិស្សភាគច្រើនច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ថា ភ័យព្រួយ។​ អ្នកខ្លះខ្លាចធ្លាក់ ឯអ្នកខ្លះស្រវ៉ាចង់បានពិន្ទុខ្ពស់។ យ៉ាងណាមិញ នៅតែមានសិស្សមួយចំនួន មិនដឹងពីគន្លឹះសំខាន់ដែលអាចជួយខ្លួនកំឡុងពេលប្រលងបាន ជាហេតុនាំឲ្យពួកគេទទួលបានលទ្ធផលមិនគាប់ចិត្ត។

Posted at: 23 Oct 2020
436

សាកលវិទ្យាល័យ ដែលតម្រូវឲ្យនិស្សិតប្រឡងចូល

តើប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ បានរៀបផែនការសិក្សា ក្រោយពេលបញ្ចប់វិទ្យាល័យហើយឬនៅ? តើអ្នកបានសំរេចចិត្តថា ចង់សិក្សាសាកលវិទ្យាល័យ និង មុខជំនាញណាហើយឬនៅ? សាកលវិទ្យាល័យខ្លះ តម្រូវឲ្យអ្នក ប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ បំពេញទម្រង់បែបបទ និងបង់ប្រាក់ចូលរៀនតែម្តង។

Posted at: 23 Oct 2020
871

5 Mistakes You Make While Pursuing Scholarships

When it comes to pursuing scholarships, there are a lot of things you should know. For Cambodians, I have noticed the majority of them has something in common when pursuing scholarship. So, in this article, I will only highlight the mistakes you make whil

Posted at: 23 Oct 2020
503

What is AUN/SEED-Net Scholarship?

ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network (AUN/SEED-Net) has been established to promote human resource development in engineering for sustainable socio-economics development of the ASEAN region. The network consist

Posted at: 09 Oct 2020
554

What is KOICA Scholarship Program?

The KOICA Scholarship Program is one of the prestigious full funded scholarship schemes provided by the Government of the Republic of Korea to the KOICA’s partner countries. This scholarship program offers a unique opportunity for future government offici

Posted at: 09 Oct 2020
686