Welcome to
the journey to higher education.

What Is Sociology?

Sociology is an interesting major should you like to get to know certain aspect of human behavior. What makes sociology unique is its focus on patterns of behavior in society. Sociology is scientific study of society, including patterns of social relation

Posted at: 13 Nov 2020
1931

ប្រការគួរ និងមិនគួរធ្វើកំឡុងពេលប្រលង

គ្រាន់តែលឺពាក្យថា “ប្រលង” សិស្សភាគច្រើនច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ថា ភ័យព្រួយ។​ អ្នកខ្លះខ្លាចធ្លាក់ ឯអ្នកខ្លះស្រវ៉ាចង់បានពិន្ទុខ្ពស់។ យ៉ាងណាមិញ នៅតែមានសិស្សមួយចំនួន មិនដឹងពីគន្លឹះសំខាន់ដែលអាចជួយខ្លួនកំឡុងពេលប្រលងបាន ជាហេតុនាំឲ្យពួកគេទទួលបានលទ្ធផលមិនគាប់ចិត្ត។

Posted at: 23 Oct 2020
1826

សាកលវិទ្យាល័យ ដែលតម្រូវឲ្យនិស្សិតប្រឡងចូល

តើប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ បានរៀបផែនការសិក្សា ក្រោយពេលបញ្ចប់វិទ្យាល័យហើយឬនៅ? តើអ្នកបានសំរេចចិត្តថា ចង់សិក្សាសាកលវិទ្យាល័យ និង មុខជំនាញណាហើយឬនៅ? សាកលវិទ្យាល័យខ្លះ តម្រូវឲ្យអ្នក ប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ បំពេញទម្រង់បែបបទ និងបង់ប្រាក់ចូលរៀនតែម្តង។

Posted at: 23 Oct 2020
4305

5 Mistakes You Make While Pursuing Scholarships

When it comes to pursuing scholarships, there are a lot of things you should know. For Cambodians, I have noticed the majority of them has something in common when pursuing scholarship. So, in this article, I will only highlight the mistakes you make whil

Posted at: 23 Oct 2020
1616

What is AUN/SEED-Net Scholarship?

ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network (AUN/SEED-Net) has been established to promote human resource development in engineering for sustainable socio-economics development of the ASEAN region. The network consist

Posted at: 09 Oct 2020
1976

What is KOICA Scholarship Program?

The KOICA Scholarship Program is one of the prestigious full funded scholarship schemes provided by the Government of the Republic of Korea to the KOICA’s partner countries. This scholarship program offers a unique opportunity for future government offici

Posted at: 09 Oct 2020
2134

What is Erasmus Mundus Program?

An Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD), is a prestigious integrated, international study program, jointly delivered by an international consortium of higher education institutions. EMJMDs award EU-funded scholarships to the best student candidates

Posted at: 09 Oct 2020
1753

What is MEXT Scholarship?

MEXT Scholarship is the largest scholarship for studying in Japan provided by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT). MEXT currently offers 4 types of scholarships for Research Students, Undergraduate students,

Posted at: 09 Oct 2020
1737

What is Fulbright Student Fellowships?

The 2020-2021 Fulbright Competition is for graduate fellowships studying in the United States, including a Master’s or Doctoral degree. Fellowships are awarded on a competitive basis to qualified candidates under the auspices of the J. William Fulbright F

Posted at: 09 Oct 2020
1675

What is SHE-CAN Scholarship?

SHE-CAN Scholarship is a full scholarship from the American NGO, SHE-CAN which connects professional US women with young female leaders from post-conflict countries to win US college scholarship and become change-agents.

Posted at: 09 Oct 2020
2184

What is Chevening Scholarship?

Chevening is the UK Government’s international awards scheme aimed at developing global leaders. Funded by the Foreign and Commonwealth Office (FCO) and partner organizations, Chevening offers two types of award – Chevening Scholarships and Chevening Fell

Posted at: 09 Oct 2020
2455

What is Australia Awards Scholarships?

The Australia Awards Scholarships are the prestigious scholarship for those students around the world who want to pursue undergraduate or postgraduate degrees in Australia. This award is providing an opportunity to the citizens of developing nations, espe

Posted at: 09 Oct 2020
1880

What is Scholarship Porgram?

Scholarship can mean different things to different people, but the general use of the term refers to an award given to a student who has demonstrated potential – either academic, athletic, or some form of performing arts (dance, music, theater, etc). Some

Posted at: 09 Oct 2020
1778

What is YSEALI Academic Fellowships?

The YSEALI Academic Fellowships are intensive short-term academic Institutes whose purpose is to provide groups of young leaders with a deeper understanding of the United States, and a particular theme, while simultaneously enhancing their leadership skil

Posted at: 09 Oct 2020
1609

What is SSEAYP Program?

SSEAYP offers a golden opportunity for Cambodia youths to travel around ten countries in Southeast Asia by ship. If you want to be a part of this program, here is what we can help you:

Posted at: 07 Oct 2020
2775

What is DAAD Scholarship?

DAAD (The Deutscher Akademischer Austausch Dienst) is one of the world's largest and most respected intermediary organizations in its field. Scores of students, teachers, researchers and scientists supported by DAAD have been able to gain valuable experie

Posted at: 07 Oct 2020
1933

អ្វីទៅជាមុខជំនាញទស្សនវិជ្ជា?

តើអ្នកចូលចិត្តចង់ដឹងចង់លឺ ពីពិភពលោកជុំវិញអ្នកដែរឬទេ? តើអ្នកចូលចិត្តចំណាយពេលវេលា ដោយប្រើតក្កដើម្បីវែកញែក ហេតុផលនិងផល នៃទង្វើ ឬ ការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកទេ? ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តចំណាយពេលជាមួយរឿងទាំងអស់នេះ ការសិក្សាជំនាញខាងទស្សនវិជ្ជា អាចជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវសម

Posted at: 02 Oct 2020
9555

គួរបោះបង់ចោលថ្នាក់ពេលល្ងាចហ្នឹងឬយ៉ាងណា?

ថ្នាក់រៀនពេលល្ងាច ជាថ្នាក់ដែលមានការពេញនិយមបំផុតសម្រាប់និស្សិតដែលគាត់ជាប់ធ្វើការ និងសិស្សវិទ្យាល័យដែលត្រូវមករៀនភាសាបរទេសពេលល្ងាចព្រោះគាត់ជាប់រៀនខ្មែរព្រឹកថ្ងៃ​។ តែការមករៀនវេនពេលល្ងាចមិនមែនរឿងងាយទេ ជាពិសេសសិស្សស្រីទាក់ទងនិងរឿងសុវត្ថិភាព។

Posted at: 30 Sep 2020
1926

តើរបបអាហារអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អឬ?

ម្ហូបអាហារដែលយើងញាុំរាល់ថ្ងៃ មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្អែត ឬបាត់ឃ្លាន នៅពេលដែលញាុំហើយតែម្យ៉ាងឯណា ចំពោះអាហារខ្លះដែលអ្នករាល់គ្នាបានញាុំនោះ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយអារម្មណ៍មិនល្អ ឬជម្ងឺផ្សេងៗ ជាពិសេសអារម្មណ៍តានតឹង។ ឆ្ងល់ណាស់ថា តើរបបអាហារប

Posted at: 30 Sep 2020
2237

អ្នកមានខ្ញុំជាមិត្ដ!

នៅពេលដែលមានបញ្ហា មានរឿងស្មុគស្មាញ ឬជួបនូវរឿងដែលធ្វើអោយអ្នកខកបំណង ហើយអ្នកមានភាពភ័យខ្លាចថា រឿងទាំងអស់នោះនឹងកើតឡើងម្ដងជាពីរដងទៀតអត់? ធ្លាប់គេចពីបញ្ហាទាំងនោះ ហើយសម្ងំនៅមួយកន្លែង ព្រោះខ្លាចអ្នកដទៃវាយតម្លៃ ឬនិយាយពាក្យមិនល្អទៅលើអ្នក ដែរអត់?

Posted at: 30 Sep 2020
1920