ឱកាសទទួលបាន​អាហារូបករណ៍ស្នាក់នៅពី Advanced Centre For Empowerment
 • Fully Funded Scholarship
 • Short-term Program
 • Cambodia
 • N/A

ឱកាសទទួលបាន​អាហារូបករណ៍ស្នាក់នៅពី Advanced Centre For Empowerment


1185 Views

Description:

ឱកាសពិសេសៗបានមកដល់សម្រាប់ប្អូនៗសិស្ស និសិ្សតដែលត្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានផាសុខភាព សុវត្ថិភាព ទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងបទពិសោធន៍ការងារ។

Advanced Centre for Empowerment (ACE) គឺជាអង្គការដែលបណ្តុះបណ្តាលភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់យុវជនកម្ពុជា។ អង្គការ (ACE)សូមជូនដំណឹងអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សមកពីខេត្តដើម្បីទទួលបាន ការស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញ (១០ កន្លែង) ព្រមទាំងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលភាពជាអ្នកដឹកនាំ បទពិសោធន៍ការងារ និងឱកាសការងារ។

Eligibility:

 • ជាសិស្សទើបបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ ឬនិសិ្សតឆ្នាំទី១, ទី២លើគ្រប់ជំនាញ។

Benefit:

 • ការស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។
 • ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងបទពិសោធន៍ការងារ។
 • ឱកាសការងារ។

How to apply

របៀបដាក់ពាក្យៈ

 • សូមមកទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍រៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ ថ្ងៃច័ន្ទ - សុក្រ។ ម៉ោង ៨:៣០ - ១៧:០០។
 • លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនងៈ 017 29 39 50 / 010 64 63 59
 • អាស័យដ្ឋានៈ #26, St 271, ផ្លូវបើកថ្មី, សង្កាត់ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ។
 • ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យៈ ១០ កញ្ញា ២០២០។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ Facebook Page: https://www.facebook.com/AdvancedCentreforEmpowerment/


***Disclaimer: WEduShare does not own the content. Our purpose is purely to help spread the information. Although every effort is made to keep the information true, accurate, complete and appropriate, we make no representations nor warranties.


Powered by Froala Editor