កម្រងអាហាររូបករណ៍សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២

កម្រងអាហាររូបករណ៍សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២


Posted at: 12 Aug 2023
235 Views

កម្រងអាហាររូបករណ៍សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ គឺជាសៀវភៅដែលប្រមូលផ្តុំដោយអាហាររូបករណ៍ល្បីៗជាច្រើនមកពីបណ្តាប្រទេសដែលមានការអប់រំទទួលស្គាល់លើពិភពលោករួមមានប្រទេសអូស្រ្តាលី ស្វីស ណូវែលហ្សេឡង់ និងសហរដ្ឋអាមេរិក ព្រមទាំងប្រទេសមកពីតំបន់អាស៊ីមានដូចជាប្រទេសថៃ ចិន កូរ៉េ និងជប៉ុន។ សៀវភៅនេះនឹងលំអិតអំពីលក្ខខណ្ឌ តម្រូវការ ព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍របស់អាហាររូបករណ៍នីមួយៗដែលអាចនាំសិស្សានុសិស្សទៅរកឱកាសអាហាររូបករណ៍ជាច្រើនដែលកំពុងរងចាំពួកគេ


អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសៀវភៅនេះដោយ FREE ដោយគ្រាន់តែធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយ:តំណភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ៖

https://forms.office.com/r/3zAa1cPmmBPowered by Froala Editor