កម្មវិធីសិក្ខាសាលា និង Demonstration Class របស់ AIHM ប្រទេសថៃ ស្តីអំពី៖ "Future Career of Business in Hospitality"

កម្មវិធីសិក្ខាសាលា និង Demonstration Class របស់ AIHM ប្រទេសថៃ ស្តីអំពី៖ "Future Career of Business in Hospitality"


Posted at: 20 Mar 2024
137 Views

✨សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសិក្ខាសាលា និង Demonstration Class របស់ AIHM ប្រទេសថៃ ស្តីអំពី៖ "Future Career of Business in Hospitality"។

**ឱកាសអាហារូបករណ៍រហូតដល់ 50%


🌟អ្នកចូលរួមនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ (Certificate) ក្រោយចប់កម្មវិធី


📌តោះចូលរួមកម្មវិធីនេះដោយសេរីដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណខាងក្រោម៖https://forms.office.com/r/i6zPsgQJLi


កម្មវិធីនេះមានដូចជា៖

- ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់អ្នកតំណាងសាលាផ្ទាល់

- ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅ AIHM 

- ការបង្រៀនទៅលើប្រធានបទជំនាញ Business in Hospitality ពីអ្នកជំនាញរបស់  AIHM 


កម្មវិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងសាលាផ្ទាល់គឺ

- Mr. Chris Meylan, COO, Minor Hotels & AIHM 

- Mr. Nuttawat, Director of Student Recruitment

- Mr. Andrew Rohrbach & Ms. Melissa, AIHM Students 


កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំដោយ WEduAbroad និងទទួលបានការគាំទ្រពី AIHM


🗓 Date: ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 23 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024

🕟 Time:  2 PM- 4 PM  (ម៉ោងនៅកម្ពុជា) 

📍Venue: Garden in the Air Tower (GIA), 38th Floor កោះពេជ្រ


សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់: 023 902 903 | 017 54 83 54 | 081 63 63 60

Powered by Froala Editor