westartup1-2
27 September

Opportunity: កម្មវិធី​បណ្ដុះបណ្ដាលអ្នក​ចាប់ផ្ដើម​ អាជីវកម្ម​ដំបូង WeStartUp Program

កម្មវិធី WeStartUp បង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តយុវជនខ្មែរដែលចង់ និងបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូង ឲ្យមានដំណើរការស្ថេរភាព តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាល រយៈពេល ៥ថ្ងៃ ដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការចាំបាច់ឲ្យអាជីវកម្មមួយមានស្ថេរភាព ការជ្រើសរើស សហស្ថាបនិកអាជីវកម្ម ស្វែងរកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ និងយល់ដឹងអំពីការរកអ្នកវិនិយោគទុន។
សូមចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៃកម្មវិធី WeStartUp ។ កម្មវិធីនឹងផ្ដល់អាហាររូបករណ៍ ដោយបង់ត្រឹមតែ 5 $សម្រាប់និសិ្សតកំពុងសិក្សា (ភ្ជាប់ជាមួយ កាតសិស្ស) និង បង់ពេញថ្លៃសម្រាប់ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន និងអង្គការនានា ។
តម្លៃសិក្សាពេញ ៣០$ រយៈពេល 5 ថ្ងៃ ពីម៉ោង5:00- 8:00 ល្ងាច នឹងទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់អំពីការបង្កើតអាជីវកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ ។ នៅថ្ងៃបញ្ចប់វគ្គនឹងមានការប្រកួតប្រជែងបង្ហាញគំនិតអាជីវកម្ម

14457286_257111811356403_7447031314904787848_n
27 September

ជ្រើសរើសអ្នកហាត់ការនៅ គំនិត Creative

Title: Internship Opportunity by Kumnit Creative!
Deadline: ៣០  វិច្ឆិកា  ២០១៦
Location: Not Specify
Type: Free of Charge
Eligibility:
– ជានិស្សិតនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យចាប់ពីឆ្នាំទី២ឡើង ជំនាញធុរកិច្ច ទីផ្សារ អាយធី ក្រាហ្វិច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
– មានចិត្តអំណត់ និងស្វះស្វែងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព
– ជាអ្នកស្រឡាញ់ភាពច្នៃប្រឌិត ម៉ាឃីធីង ផ្នែកលក់ អាយធី
– ជាភាសាអង់គ្លេស និងខ្មែរស្ទាត់ជំនាញ
– អាចធ្វើការបានក្រោមសំពាធ និងមានគោលដៅច្បាស់លាស់
Benefits:

robots-replace-humans-840x420-copy
16 September

តើម៉ាសីុន នឹងឆក់យកការងារយើងឆាប់នេះហើយមែនទេ???

ប្រែសម្រួលដោយ៖ វីឌូស៊ែរ WEduShare
ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានធ្វើការសិក្សាពីទីផ្សារការងារនៅថ្ងៃអនាគត។ ពួកគេសរុបសេក្តីមកវិញ ថាការងារ ៥០% នឹងអាចត្រូវបានជំនួសដោយម៉ាស៊ីន (Machine)។
 
ហេតុដែលវាដូច្នោះក៏ព្រោះថា ខួរក្បាលម៉ាស៊ីនកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ រហូតដល់ម៉ាស៊ីនអាចមើលទម្លាប់និង យកទិន្នន័យ របស់មនុស្សក្នុងការធ្វើរបស់មួយ ហើយធ្វើបានដូចមនុស្សយើង រឺអាចល្អជាង។ ឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុន Kaggle បាន ធ្វើការសាកល្បងអោយម៉ាស៊ីន សរសេរតែងសេចក្តី ហើយនៅពេលគ្រូ ដាក់ពិន្ទុម៉ាស៊ីនអាចទទួលបានពិន្ទុ B+ ។ ក្រុមហ៊ុនដដែលបានសាក ធ្វើការសាកល្បងផ្សេងជាច្រើនទៀត ដូចជាអាចរហូតដល់ប្រើម៉ាស៊ីនទៅ វះកាត់ភ្នែកសំរាប់ជំងឺ ភ្នែកមួយចំនួន។ ដូច្នោះហើយបានជា Kaggle អាច សន្និដ្ឌានបានថាបើម៉ាស៊ីនមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់