germany-city-at-night-wallpaper-2
01 December

សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ៖ អាហារូបករណ៍នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

United World College (UWC) makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future. Currently, there are 15 UWC colleges throughout the world offering an International Baccalaureate education.
 
Four scholarships are offered

1722_roadtoamerica_1920x1080
30 November

FULLY FUNDED: អាហារូបករណ៍រយៈពេល៣សប្តាហ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

Application Deadline: December 23, 2016
សម្រាប់តែសិស្សវិទ្យាល័យមកពីខេត្តកំពង់ធំតែប៉ុណ្ណ្ណោះ!!!
The Public Affairs Section of the U.S. Embassy is pleased to announce a call for applications to the 2017 South East Asia Youth Leadership Program (SEAYLP) sponsored by the U.S. Embassy and the

Berlin Cityscape
21 November

សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ៖ អាហារូបករណ៍ប្រទេសសិង្ហបុរីរយៈពេល៥ឆ្នាំ

ពាក្យសម្រាប់អាហារូបករណ៍នេះនឹងបើកក្នងរយៈពេល ១០ថ្ងៃទៀត គឺនៅថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។
There are two types of UWC scholarships for Cambodian students:

Two-Year Scholarships: Pre-university program which offers an International Baccalaureate education to students between the ages of 16 and 19. Offers are

online
26 October

វិធីសាស្រ្ដរៀនតាមប្រព័ន្ធអីុធឺណែតឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព

វិធីសាស្រ្ដរៀនតាមប្រព័ន្ធអីុធឺណែតឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព
តើអ្នកធ្លាប់រៀនតាមប្រព័ន្ធអីុធឺណែតទេ? រៀនរាល់ដងចេះអីខ្លះ? តស៊ូរៀនបានប៉ុន្មានថ្ងៃ?
សិស្សមួយចំនួនទទួលបរាជ័យចំពោះការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអីុធឺណែត។
ខ្ញំុដឹងថាការរៀនតាមប្រព័ន្ធអីុនធឺណែតត្រូវការការតាំងចិត្តខ្ពស់និងការរៀបចំកាលវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្រ្ដមួួយចំនួនដែលអ្នកគួរអនុវត្តដើម្បីឲ្យការរៀនរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានលទ្ធផលគាប់ប្រសើរ៖
១. ការរៀបចំកាលវិភាគឲ្យបានច្បាស់លាស់
អ្នកអាចរៀបចំកាលវិភាគមុននឹងរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីមួយ។  តួយ៉ាងអ្នកអាចកំណត់យករយះពេលជាក់លាក់ណាមួយ ដែលអ្នកអាចចាប់ផ្ដើម ឬបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់អ្នក។
ឧទាហរណ៍ថា ចង់រៀនថតរូប អ្នកប្រហែលជាអាចកំណត់ថារយះពេល១០ថ្ងៃ រាល់ចុងសប្តាហ៍ ឬមេរៀនអ្វីខ្លះដែលអ្នកចង់រៀនថ្ងៃណាៗ រៀនពីមេរៀនអ្វីខ្លះ។ ការចំណាយពេលសម្រាកក្រៅពីម៉ោងសិក្សាក៏ជាការចាំបាច់ផងដែរ។

២. ការកំណត់យកមុខវិជ្ជាដែលអ្នកចង់រៀន
អ្នកក៏អាចកំណត់មុខវិជ្ជាជាក់លាក់ណាមួួយដែលអ្នកនិងមិត្តភក្ដិចង់រៀន។ ជៀសវាងការរៀនច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពមិនច្បាស់លាស់លើមុខវិជ្ជានោះ។ ពេលខ្លះ អ្នកពុំចាំបាច់ជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាណាដែលម៉ត់ចត់ពេកនោះទេ វាប្រហែលជាអាចជាមុខវិជ្ជាបែបកំសាន្តដូចជា លេងបាល់ លេងភ្លេង រៀនច្រៀង ឬរៀនគូរគំនូរជាដើម។ ការរៀនមុខវិជ្ជាដែលអ្នកចង់រៀនប្រហែលជាអាចផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់សម្រាប់អ្នក។

៣. ការស្វែងរកអ្នកជំនាញ
គួរស្វែងរកអ្នកដែលពូកែខាងមុខវិជ្ជាណាមួយមុននឹងរៀន មកជួយពន្យល់អ្នក

14425546_10154635941377608_2600072495754009705_o
27 September

អាហារូបករណ៍បរិញ្ញបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាត​​ SmartEdu Scholarship Program

ផុតកំណត់: 6pm on 07 October, 2016 (Both Offline & Online)
សម្រាប់៖ សិស្សនិទ្ទេស A និង B ដែលទើបតែចប់ថ្នាក់ទី ១២ឆ្នាំនេះ
រយៈពេល៖ ៤ ទៅ៥ឆ្នាំ អាស្រ័យទៅលើមុខជំនាញ
ទំហំអាហារូបករណ៍៖ ទឹកប្រាក់សរុប ១៥០០០ដុល្លា (សម្រាប់បង់ថ្លៃសាលា ៥០០ដុល្លាក្នុងមួយឆ្នាំ រួមនឹងប្រាក់ចាយវាយ ២០០ដុល្លាក្នុងមួយខែ)
ចំនួនជ្រើសរើស៖ ១០នាក់
ប្រភេទសាកលវិទ្យាល័យ៖ សម្រាប់តែសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ (មិនរាប់បញ្ចូលសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល)
ដើម្បីដាក់ពាក្យ និងពត៌មានបន្ថែម៖ សូមចុចត្រង់នេះ

***Disclaimer: